Jernbanegade, Aabenraa er i perioden ikke farbar for bustrafik

pga. vejarbejde. For bybus linje 2: gælder kun de afgange, der kører via Jernbanegade ? Langrode jf. Gældende køreplan. Passagerne henvises til Løgumklostervej v. lille Bjerggade. Er der passagerer til af- og påstigning ved ?Langrode v. Grønnegården? vender bussen i rundkørslen ved Jernbangade/Callesensgade/Langrode.

Kløvervej, Kolding bliver ikke betjent indtil videre

Bussen kører ad Tvedvej, benyt derfor stoppestedet på Tvedvej.

Stoppestedet Strandvejen v. Lystbådehavnen er nedlagt i øjeblikket

pga. anlæg af cykelsti. Nærmeste stoppesteder er Erritsø Bytorv. Rejsegaranti bortfalder i nævnte periode.

Indkørslen til Ny Erlevvej kan ikke benyttes pga. vejarbejde.

Der er omkørsel ad Omkørselsvejen ? Erlev Bjerge. Stoppestedet Ny Erlevvej v. Frejasvej. Passager til rute 236 ? 239 henvises til Erlevvej v. Lokesvej. Passagerne til linje 9 henvises til modsatte side af vejen og tage bussen, på returvejen. Det vil sige i stedet for minut 30/31 bliver det 41/43 mod Haderslev Busstation.

Vejarbejde på Damgårdsvej, Brørup

Pga. at Damgårdsvej er ensrettet i forbindelse med vejarbejdet, kører bussen Damgårdsvej - Tuesbølvej. Bussen betjener derfor ikke vejen fra Tuesbølvej og ind til Rutebilstationen. Vi henviser derfor til Brørup Rutebilstation for på- og afstigning.

Indkørsel til Ny Erlevvej er spærret

Pga. Vejarbejde køres der omkørsel ad Omkørselsvejen ? Erlev Bjerge. Stoppestedet Ny Erlevvej v. Frejasvej betjenes ikke. Vi henviser til Erlev Bjerge v. Bragesvej eller Torvet.

Pga. længere vedvarende vejarbejde på Østre Havnevej - Jernbanegade,

har linje 11 - 12 - 13 omkørsel ad Taurusvej - Estrupvej. Omkørslen giver forsinkelser, og det medfører at køreplanen ikke kan overholdes. Rejsegarantien bortfalder i hele arbejdsperioden. Linje 12: Hverdage sidste afgang kører umiddelbart efter færgens ankomst kl. 23.22

Pga. kloakarbejde

i krydset Agtrupvej/Erik Glippings Vej kan stoppestedet Agtrupvej v. Dyvekesvej ikke betjenes. Vi henviser til stoppestederne Agtrupvej v. Kirken. For Linje 4, kan stoppestedet Brunebjerg v. Bellisvej også benyttes.