Pga. vejarbejde på Krohaven v. Bryndum skole

kan bussen ikke betjene stoppestedet. Bussen kører til hallen og medtager og afsætter passagerne.

Vejarbejde på Damgårdsvej, Brørup

Pga. at Damgårdsvej er ensrettet i forbindelse med vejarbejdet, kører bussen Damgårdsvej - Tuesbølvej. Bussen betjener derfor ikke vejen fra Tuesbølvej og ind til Rutebilstationen. Vi henviser derfor til Brørup Rutebilstation for på- og afstigning.

Indkørsel til Ny Erlevvej er spærret

Pga. Vejarbejde køres der omkørsel ad Omkørselsvejen ? Erlev Bjerge. Stoppestedet Ny Erlevvej v. Frejasvej betjenes ikke. Vi henviser til Erlev Bjerge v. Bragesvej eller Torvet.

Pga. længere vedvarende vejarbejde på Østre Havnevej - Jernbanegade,

har linje 11 - 12 - 13 omkørsel ad Taurusvej - Estrupvej. Omkørslen giver forsinkelser, og det medfører at køreplanen ikke kan overholdes. Rejsegarantien bortfalder i hele arbejdsperioden. Linje 12: Hverdage sidste afgang kører umiddelbart efter færgens ankomst kl. 23.22

Pga. brolægningsarbejde på Nr. Havnegade,

bliver stoppestedet Nørre Havnegade v. Nørrebro ikke betjent. Vi henviser passagerne til det midlertidige stoppested på Helgolandsgade.

Pga. Biografbyggeri på Exnersgade

kører linje 3B ad Ringen ? Baggesens Allé. Vi henviser til midlertidigt stoppesteder på Ringen v. Teglværksgade - Ringen v. Grønnegade og på Baggesens Allé v. Ringen.

Pga. kloakering på Ortenvej

kan stoppestederne Ortenvej v. Teglgårdvej og Ortenvej v. Stilbjergvej ikke betjenes. For rute 294 er der midlertidigt samlingssted på Ortenvej v. Sr. Randsigvej. Passager til rute 487, henviser vi til stoppestedet ved Tinghøj Forsamlingshuset.

Grundet renovering af fjernvarmeledningen på Falkevej

kan stoppestedet ikke betjenes. Vi henviser til stoppestedet på Skyttevej v. Nørremarksstien.

Stoppestedet Søndre Landevej v Færgegang betjenes ikke på den nordlige side

Da der arbejdes på cykelstien kan stoppestedet på den nordlige side ikke betjenes. Der henvises til stoppestedet Søndre Landevej v Præsteskoven

Grundet Forsyningsarbejde i St. Darum

kan stoppestederne ikke betjenes. Vi henviser til de midlertidige stoppesteder som findes på Gl. Darumvej v. Sviegade og v. Feilbergvej.